◉ Austin Iglesias axi74@miami.edu 3057999160
◉ Austin Iglesias axi74@miami.edu 3057999160
◉ Alex Macdonagh axm1711@miami.edu 5083144704
◉ Emilio Acosta exa203@miami.edu 3058787183
◉ Helen Kattoura hjk11@miami.edu 5616285528
◉ Rajiv Tummala rxt355@miami.edu 8049283959
◉ Neha Aitharaju nra21@miami.edu 9548509564
◉ Monique Girgis mcg164@miami.edu 4405704861
◉ Sanjoy Kundu sxk800@miami.edu 305-510-3290
◉ Mariam Girgis mxg808@miami.edu 4405030185
◉ Antonia Bartlett amb200@miami.edu 5746069415

Provided above is a list of former BMB401 acers who have volunteered to tutor current students enrolled in the class. The current students are encouraged to contact one or more of the above-listed tutors to make specific arrangements with them in their own time.